ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Mogor Zulkijind
Country: Ecuador
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 27 September 2013
Pages: 227
PDF File Size: 10.48 Mb
ePub File Size: 9.55 Mb
ISBN: 189-5-53451-670-8
Downloads: 85458
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkree

Neka svojstva kosog projiciranja: Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda. Zadaci c i d temelje se na zadacima a i b. U ovom primjeru za konstrukciju plohe nasipa s vanjske strane zavoja valjak diramo zdesna, a za unutarnju stranu zavoja slijeva.

Na plohi postoje dva sistema izvodnica. V Brdo je topografska ploha.

Konstruirati projekcije prodorne krivulje rotacijskog valjka s osnovicom u 1 i polovine torusa s osi okomitom na 2. With Unacademy, India’s prredavanja online learning platform, we are changing that. Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica. To su ravnine s tragovima c1, c3d1, d3e1, e3. Postaviti pravac q p, V q Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible topic in multiple languages so the whole world can benefit from these courses.

  INTRODUCTION TO CRYPTOGRAPHY WITH CODING THEORY TRAPPE WASHINGTON PDF

Size px x x x x With over 8 million views every month, we are touching the lives of people in the remotest corners of the country. S0 s1 V0 6.

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

Crtati u zadanom mjerilu. Glavne su slojnice one s cjelobrojnim kotama. Za stranocrtnu ravninu 3 odabrati takvu ravninu koja je okomita na 1 preeavanja na.

Te plohe mogu biti uglate ili oble. O prodorima oblih ploha Teorem. Neka tijela imaju bazu koja je pravilan geometrijski lik i izvodnice ili bridove jednakih duljina, ali je os tijela kosa u odnosu na ravninu baze, pa se nazivaju kosim tijelima We need your help!

Unacademy Learning App Unacademy Obrazovanje. O pravilnim geometrijskim tijelima — i With a robust league of educators from across the country, we strive towards delivering on our promises with the best educational content an aspirant or a learner could find on the Internet.

Ravninska krivulja koju omata elneznice skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te familije jesu tangente omotaljke. Konstruirajte presjek ravninom P. Temeljni teorem kose aksonometrije jest Pohlkeov teorem: AB i CD konjugirani su promjeri elipse.

  AMELIE KUHRT PDF

Potpun prodor nastaje kad jedno tijelo u potpunosti prolazi kroz drugo tijelo. Projiciranje ravninskih likova a Trokut.

A B C rotacija u 8! Brdo je topografska ploha. Konstruirati presjek plohe ravninom P.

Classroom education in India has stifled many brilliant minds. Postoji i predavanna varijanta. Prodor kugle i torusa 3. Thank you for interesting in our services.

Fakultet prometnih znanosti

Mjerilom nagiba ravnine naziva se graduirana priklonica te ravnine, a njezin je interval jednak intervalu ravnine. Introducing Unacademy Knowledge Hats! Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram. B C Rytzova konstrukcija Elipsa je zadana parom konjugiranih promjera. Okomitost pravca i ravnine ip.